Apmācību tēmas

Komandas veidošana

Komandas uzlādēšana 

Personiskās efektivitātes paaugstināšana (DiSC)

Individuālais koučings

Radošums komandas darbā

Laika un darba plānošana (laika vadība)

Ražošanas procesu vadība

Ražošanas uzņēmuma stratēģija

Efektivitātes paaugstināšana

Apmācību koncepcija

Savā darbā mēs izmantojam starptautiski atzītas biznesa treniņu metodes un mācību materiālus. Pielietojam pasaules praksē pārbaudītas, uz pieredzi balstītas mācīšanas metodes. Pārdomāti un sabalansēti apvienojam teorijas apguvi ar dažādām aktivitātēm dabā un telpās.

ES Fondi

Kopš 2006.gada SIA Outdoor Latvia realizē mācības uzņēmumiem ar ES Struktūrfondu atbalstu. Uzņēmumu ērtībai veicam projekta pieteikumu sagatavošanu ES līdzfinansējuma saņemšanai valsts atbalsta programmā „Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai”.

© 2023 by Dawkins & Dodger Architecture. Proudly created with Wix.com