Kopš 2006.gada SIA Outdoor Latvia realizē mācības uzņēmumiem ar ES Struktūrfondu atbalstu. Uzņēmumu ērtībai veicam projekta pieteikumu sagatavošanu ES līdzfinansējuma saņemšanai valsts atbalsta programmā „Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai”.

© 2023 by Dawkins & Dodger Architecture. Proudly created with Wix.com